Mondragone

December 1, 2021, 2:08:48 PM

maria rosaria

nugnes

italy
Mondragone

vi chiediamo di pregare per il nostro movimento diocesi sessa aurunca- italy

Phoenix, Az. 85031 mi nombre Guillermo Avila Martinez.

October 9, 2021, 8:29:52 AM

Guillermo Avila Martinez.

EEUU
Phoenix, Az. 85031 mi nombre Guillermo Avila Martinez.

Pedido de palancas para  EEUU 
Phoenix Arizona
CURSILLO DE HOMBRES numero 936  será del 21 al 24 de Octubre y el de MUJERES numero 937  del 28 al 31 de Octubre.

Enviarlas a:
meminpbro@gmail.com

Gracias por tu entrega generosa a este hermoso movimiento. De colores.

Kiên Giang

July 19, 2020, 10:32:51 AM

Đình Tuất

Hoàng

Việt Nam
Kiên Giang

Con xin hiệp ý cùng toàn thể Cursillistar thế giới cầu xin Thày Chí Thánh ban cho Omcc tổ chức thành công những cuộc họp chung của phong trào, Omcc được tràn đầy Thần Khí của Chúa Thánh Thần để vượt qua mọi trở ngại đưa phong trào thế giới tiến toàn diện trên con đường đạo đức thánh thiện.

Monterrey

March 23, 2020, 4:50:06 AM

Webmaster

OMCC

México
Monterrey

World Organization of
the Cursillo Movement, joins the prayers of the great Cursillista family for world health. De colores!!